WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Hulp nodig bij invullen EVD? Kom naar de CBM-EVD dag

Alle bedrijven waar houtstof vrijkomt bij werkzaamheden, zijn verplicht een inventarisatie voor brand- en explosierisico’s uit te voeren en een explosieveiligheidsdocument (EVD) te hebben.

EVD voor de houtbranches
CBM heeft samen met sociale partners en de andere houtbranches een houtbranche-EVD laten ontwikkelen. Deze kun je gratis bij ons opvragen en zelf invullen.

EVD-dag
Sommige leden hebben behoefte aan meer ondersteuning. Daarom organiseert CBM op 27 maart de CBM-EVD dag bij SKH in Wageningen. De kosten zijn voor leden van CBM 400 euro (voor niet-leden kost het 650 euro). Voorafgaand aan deze dag dien je zelf voorwerk te doen, zoals het digitaal aanleveren van foto’s van de machines, tekeningen van de fabriek en de inventarisatie van stof risico’s/afzetting rondom elke machine en installatie. Tijdens de EVD-dag zal een deskundig adviseur je in een dagdeel ondersteunen bij het verder invullen van de inventarisatie en het maken van de beoordeling en het plan van aanpak.

Aanmelden
Het aantal plaatsen op 27 maart is beperkt, dus meld je op tijd aan. Dat kan bij Nelleke Versloot, versloot@cbm.nl.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij