WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Hulp bij invullen van je RI&E

Vul jij ook je RI&E in? De belangrijkste verplichting uit de Arbowet is dat bedrijven een RI&E vragenlijst moeten hebben ingevuld, tezamen met een plan van aanpak. CBM ondersteunt al jaren de leden zonder risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) bij het opstellen van deze RI&E en het bijbehorende plan van aanpak.

Het niet hebben van een RI&E kan leiden tot boetes die kunnen oplopen tot honderden euro’s. Het ontbreken van een Plan van Aanpak kost momenteel € 750. De staatssecretaris heeft onlangs besloten deze boetes te verhogen. Het ontbreken van een Plan van Aanpak gaat maar liefst € 3.000 kosten.

In de afgelopen tijd zijn al ruim 350 lid-bedrijven geholpen bij het invullen daarvan. Dat is kosteloos voor de leden. Wil jij hier gebruik van maken? Neem dan contact op met Herman Jurrius. Hij komt persoonlijk langs om samen de vragenlijst in te vullen.

Mail naar jurrius@cbm.nl of bel: 023 – 515 88 00

Adviseurs

Herman Jurrius
Belangenbehartiging & secretariaten
  023 - 515 88 00
mail mij