WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Hulp bij Brexit

VNO-NCWMKB-Nederland en de Rijksoverheid hebben gezamenlijk een website opgezet die ondernemers hulp biedt bij de Brexit. Op de site kun je allerlei tips & tricks vinden. Er is ook een speciale tweewekelijkse nieuwsbrief over dit onderwerp. Je kunt je hier inschrijven.

Waar moeten de EU en het VK het eens over worden in 2018?

  1. Het uittreden uit de EU zelf; daarbij spelen drie hoofdaspecten: de eindafrekening van schulden en vorderingen van het VK; de rechten van EU burgers in het VK en VK burgers in de EU; en een regeling voor de Iers – Noord-Ierse grens. Over deze aspecten is in december 2017 een principeakkoord bereikt waarvoor eind januari een tekst gepresenteerd zal worden.
  2. Er moet verder een transitieakkoord komen ter overbrugging van de tijd tussen het Brexit-moment (29 maart 2019) en de inwerkingtreding van een nieuwe verdrag over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU. De onderhandelingen hierover starten binnenkort.
  3. Een akkoord over de contouren van de toekomstige relatie. Daarbij gaat het nadrukkelijk om de contouren, niet om een uitgewerkt toekomstakkoord waarin alles al is vastgelegd. Zo’n toekomstakkoord is ook buitengewoon ingewikkeld en alleen al een handelsverdrag met landen als Canada of Korea opstellen kosten vele jaren.

 

Bron: www.hulpbijbrexit.nl

 

Adviseurs

Marleen Pouwels
Communicatiemanager/ events/officemanager
  023-5158815
mail mij