WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Hoge Raad: algehele loonstop bij weigeren passende arbeid

Volgens de Hoge Raad komt de gehele loonaanspraak te vervallen indien een werknemer weigert passende arbeid te verrichten. Derhalve ook over het deel van de werktijd waarvoor de werknemer arbeidsongeschikt is.

Tijdens de eerste 2 jaar van arbeidsongeschiktheid dient de werkgever het loon door te betalen en de werknemer dient mee te werken aan zijn herstel. In dat kader dient de werknemer passende arbeid te verrichten. Indien de werknemer weigert aan die passende arbeid te verrichten verliest hij zijn recht op doorbetaling van het loon. Lange tijd was er twijfel of de werknemer dan het recht op loon verloor of alleen voor die uren dat hij in staat geacht werd passende arbeid te verrichten. Die onduidelijkheid is voorbij: de werknemer verliest het recht op doorbetaling in zijn geheel.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij