WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Hoe verwerk je coronamaatregelen in aangifte IB 2020?

Bron: Renedement Online

Het kabinet heeft in 2020 (en ook in 2021) een aantal maatregelen genomen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Voor ondernemers die gebruik hebben gemaakt van deze maatregelen heeft dit gevolgen voor de aangifte IB 2020. Waar moet je allemaal aan denken bij het invullen van de aangifte?

TOGS en TVL zijn vrijgesteld
Heb je een Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) ontvangen dan moet je deze in de aangifte opnemen bij de rubrieken ‘vrijgestelde winstbestanddelen’ en ‘buitengewone laten en baten’. Je hoeft over dit bedrag dan geen IB te betalen.
Dit geldt ook voor de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Deze moet je dus ook onder de rubrieken ‘vrijgestelde winstbestanddelen’ en ‘buitengewone laten en baten’ zetten en dan hoef je daar geen IB over te betalen.

TOZO is wel inkomen
Een ander verhaal is het voor de uitkering Tijdelijke overbrugging voor zelfstandige ondernemers (TOZO). Dit is wel inkomen. De Belastingdienst heeft de ontvangen bedragen als het goed is al vooraf ingevuld. Deze bedragen heeft de fiscus doorgekregen van de gemeente waarvan je zelf ook een overzicht heeft gekregen. Je moet er rekening mee houden dat als je een partner hebt de TOZO-uitkering voor de helft meetelt voor het inkomen van die partner. Dit kan tot (vervelend) gevolg hebben dat die partner meer IB moet gaan betalen of minder IB terugkrijgt. Over deze toedeling aan de partner zijn kritische vragen gesteld door beroepsorganisaties.

TOFA checken aan de hand van overzicht UWV
De ontvangst van een uitkering Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) leidt tevens tot inkomen en ook deze is al vooraf ingevuld. Daar heb je als het goed is ook een overzicht van UWV met de uitbetaalde bedragen van gekregen.

NOW-uitkering
Krijg je van UWV een uitkering in het kader van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), dan is deze uitkering een belaste uitkering.

Versoepeling urencriterium
Het urencriterium van 1.225 uur is van 1 maart 2020 tot 30 september 2020 versoepeld. Voldeed je misschien in die tijd niet aan dit criterium vanwege de coronacrisis, dan mag je er voor de aangifte IB toch vanuit gaan dat je aan het urencriterium hebt voldaan. Dit geldt ook voor parttime ondernemers en voor (deels) arbeidsongeschikte ondernemers.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij