WORD LID BEL ONS MAIL ONS

HMC mbo vakschool heeft nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht

Met ingang van 1 januari 2018 wordt Jan Bonjer de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur. Jan Bonjer volgt René Lahoye op, die aan het einde van zijn zittingstermijn is gekomen. Koninklijke CBM wenst Jan Bonjer veel succes als voorzitter van het HMC.

Jan Bonjer is hoofdredacteur van het Financieele Dagblad (FD) en als nevenactiviteit is hij de nieuwe voorzitter van de RvT van het HMC. Voorheen was hij onder meer freelance wetenschapsjournalist, redacteur bij het NRC Handelsblad, directeur van de Vogel­bescherming, hoofdredacteur van de Drentse Courant/Groninger Dagblad, hoofdredacteur van het AD en partner bij Bransoncompany. ’Als hoofdredacteur richt ik me op het toekomstbestendig maken van het FD. Dat doen we onder andere door stevig in te zetten op de digitale transformatie en innovatie. Daarnaast heb ik zelf een grote affiniteit met technologie en de maakindustrie. Bij HMC komen ervaring en belangstelling prachtig samen’, aldus Jan Bonjer.

Overige leden RvT
De RvT van het HMC bestaat met ingang van 2018 verder uit Kees Hoogendijk, directeur van de CBM de brancheorganisatie voor de interieurbouw en meubelindustrie, Jan Meerman, directeur van Inretail, brancheorganisatie voor Retail, Marjolein Jansen, vicevoorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam en Monique Fledderman namens de NBVT (Timmerindustrie).  

HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur
Het HMC is sinds 1929 de enige mbo vakschool waar alle opleidingen met hout, meubel of interieur te maken hebben, in Amsterdam en Rotterdam. Naast het regulier onderwijs, verzorgt het HMC ook na-, her- en bijscholing voor mensen die al in de branches werkzaam zijn en diverse praktijkcursussen en vakopleidingen. www.hmcollege.nl

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij