WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Herhaling: strenger boetebeleid gevaarlijke stoffen

De boetes voor het ontbreken van het gevaarlijke stoffenregister zijn verhoogd (wijziging per 9 februari 2022 in Beleidsregels boeteoplegging Arbowetgeving). Wanneer dit ontbreekt wordt er geen waarschuwing meer gegeven, maar volgt meteen een boete van de 5e categorie (in 2022 is dat € 5000,-). Wanneer een bepaald stuk informatie ontbreekt in het register zal waarschijnlijk alleen een waarschuwing worden gegeven. Het niet voldoen aan deze waarschuwing wordt bestraft met een boete van de 4e categorie (in 2022 is dat € 3000,-).

In eerdere nieuwsartikelen berichtten wij al over het verschil van mening met de Arbeidsinspectie over het gevaarlijke stoffen register op component niveau. Ook vraagt de Arbeidsinspectie soms om blootstellingsmetingen terwijl onze sector al de maximale beschermingsmaatregelen moet nemen: afzuiging, adembescherming en handschoenen.

Een voorbeeld van een gevaarlijke stoffenregister is bij CBM op te vragen.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij