WORD LID BEL ONS MAIL ONS

HELP, ik kan geen goede nieuwe vakmensen vinden!

In Oost Nederland wordt een unieke instroomopleiding meubelstofferen ontwikkeld! Het is lastig nieuwe geschikte mensen te vinden voor het vak Meubelstoffeerder. Doordat de meeste officiële bekostigde opleidingen in het MBO niet meer voldoende volume hebben en een aantal scholen is gestopt, waaronder ROC van Twente, is er in die regio geen instroomkanaal meer. In Twente heeft een aantal bedrijven, o.a. Hilding Anders, Brok Interieurbouw, Busschers Interieur Stoffering, Revalidatiestoffeerderij Keizer, Autostoffeerdersbedrijf Vredegoor, de koppen bij elkaar gestoken. Samen met de branchevertegenwoordigers ECM, CBM, het ROC van Twente en In Person hebben ze een instroomopleiding ontwikkeld. Zo willen ze instroom en opleiding ook in de toekomst borgen.

Opleiden versus productiviteit
Er is een basiscursus ontwikkeld waarmee de basis voor het stoffeerdersvak wordt geleerd. Vanuit deze basis zijn de nieuwe medewerkers snel in staat productie te maken binnen de bedrijven. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de deelnemende bedrijven.

In de basiscursus wordt aandacht besteed aan het vak van de moderne meubelstoffeerder. In deze tijd van duurzaamheid en hergebruik van materialen en meubels is weer steeds meer vraag naar vakbekwame meubelstoffeerders. De cursus richt zich op de essentie van het vak. Na de cursus zal de meubelstoffeerder zich toeleggen op meer bedrijfsspecifieke onderdelen bij de deelnemende bedrijven.  

Branche erkend certificaat
Als de basiscursus met goed gevolg is doorlopen dan krijgt de deelnemer een branche erkend certificaat van het ECM. De deelnemers treden in dienst bij de deelnemende bedrijven en groeien daar door in het vak. Na enige tijd kan die ervaring, gezamenlijk met het behaalde certificaat via een EVC gewaardeerd worden en mogelijk omgezet worden in een MBO-diploma.

Zeer aantrekkelijke prijs
Door inzet van branchegelden en cofinanciering vanuit het Sectorplan Twente Werkt zijn de kosten voor deze opleiding laag gehouden. U kunt hier ook van profiteren!

Zoekt u ook nieuwe meubelstoffeerders? Hier vindt u meer informatie!

Adviseurs

Katja Jonker
P&O, events & vakopleiding
  023 515 88 42
mail mij