WORD LID BEL ONS MAIL ONS

HBO-student inzetten voor innovatie

Hogescholen en het midden- en kleinbedrijf (mkb) gaan samenwerken om het innovatief vermogen van het mkb te vergroten. Dat gebeurt via het onlangs gelanceerde innovatietraineeship.

Studenten van hogescholen krijgen hierbij na een stage als onderzoeker ook een dienstverband als onderzoeker in een bedrijf. Gedurende deze gehele periode is een lector van de hogeschool betrokken bij het onderzoek van de zogenoemde innovatietrainee. Ook worden de studenten gedurende die periode getraind in ondernemers- en managementvaardigheden. Het midden- en kleinbedrijf profiteert zo van de nieuwe kennis die op hogescholen aanwezig is, want dat gebeurt nog te weinig.  

De komende maanden gaan zo’n 13 hogescholen in hun regio op zoek naar bedrijven voor zo’n 200 trainees. Zij worden anderhalf jaar begeleid door een docent en kunnen tijdens hun stage gebruikmaken van de onderzoeksfaciliteiten van de hogeschool. Zo kunnen de gewenste innovaties van bedrijven daadwerkelijk geïmplementeerd worden. Met de regeling is 3,9 miljoen euro gemoeid.

Adviseurs

Dirk van Deursen
Adviseur innovatie
  023 515 88 00
mail mij