WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Handig om te weten

Vaak krijgen wij te maken met vragen die regelmatig terugkomen. In dit artikel krijgt u antwoorden op een aantal vragen.

Wist u dat:

 • de arbeidsovereenkomst met een BBL leerling niet meetelt voor de keten van arbeidsovereenkomsten. Je kunt dus meer dan 3 arbeidsovereenkomsten of langer dan 24 maanden een leerling op basis van een BBL-constructie in het bedrijf hebben.
 • overuren gemaakt tijdens reistijd en in het nachtvenster niet vergoed worden tegen een overwerk- of nachtwerktarief.
 • je verlofdagen in geval van een gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemer volledig mag afschrijven. Indien iemand volledig arbeidsongeschikt is mag je alleen verlofdagen afschrijven als de werknemer daar van te voren schriftelijk toestemming voor geeft.
 • je ook een arbeidsovereenkomst kunt afsluiten voor een bepaald aantal uren per jaar in plaats van per maand. Je kunt afspreken dat iemand in de piekperioden meer komt werken dan in dalperioden, zonder dat er een overwerkvergoeding betaald hoeft te worden.
 • er nog steeds een deeltijdpensioenregeling bestaat? Werknemers geboren voor 1959 kunnen nog steeds een aanvulling krijgen op hun pensioenuitkering. Bekijk welke mogelijkheden er zijn voor uw werknemer om eerder (gedeeltelijk) te stoppen met werk: https://www.meubelpensioen.nl/digid/.
 • het opleiden en scholen van personeel grotendeels gesubsidieerd wordt door het Expertisecentrum Meubel: www.ecmeubel.nl.
 • CBM goedgekeurde modelovereenkomsten ter vervanging van de VAR heeft.
 • opleiden van een BBL’er via een samenwerkingsverband onder aan de streep in de meeste gevallen goedkoper is dan individueel opleiden.
 • de cao eind 2016 afloopt.
  Op 25 oktober om 18:00 uur in het Postillion Hotel Bunnik vindt er een ledenbijeenkomst plaats. Wij hebben een idee van welke afspraken nodig zijn voor flexibele en gezonde bedrijven. Maar we willen van u weten wat u nodig vindt om goed en concurrerend te kunnen ondernemen. Aanmelden

 

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij