WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Grote Rol voor CIRCO in Transitie naar Circulaire Economie

Op maandag 15 januari 2018 zijn de vijf transitieagenda’s om Nederland te helpen versnellen naar een circulaire economie, officieel gepresenteerd in Den Haag. CIRCO kwam in drie van de transitieagenda’s aan bod, en wordt in de agenda van de Maakindustrie zelfs aanbevolen als zijnde een programma dat structureel moet worden voortgezet, verdiept en uitgebreid.

De vijf transitieagenda’s die afgelopen maandag werden gepresenteerd in de Fokker Terminal gaan over kunststoffen, consumptiegoederen, bouw, de maakindustrie en biomassa & voedsel. In deze agenda’s is het creeëren van business door circulair design, op de manier zoals CIRCO dat doet, een cruciaal thema.

In de transitieagenda’s van consumptiegoederen, kunststoffen en maakindustrie wordt CIRCO expliciet genoemd. In de Transitieagenda Consumptiegoederen als concrete actie waar het gaat om de productinnovatie, door producten anders te ontwerpen. Daarnaast is de aanbeveling om vanuit CIRCO een branchespecifiek trainingsprogramma op te zetten met aandacht voor design en businessmodellen. In de Transitieagenda Kunststoffen wordt gezegd dat buitenlandse bedrijven veel kunnen leren van de CIRCO-methodiek, en in de Transitieagenda Maakindustrie wordt zelfs aanbevolen dat CIRCO de komende jaren structureel wordt voortgezet, wordt verdiept en uitgebreid naar een kenniscentrum voor Circulair Design en Businessmodellen.

Het project CIRCO  versnelt de ontwikkeling naar een circulaire economie, met design als motor. Bedrijven en ontwerpers werken samen aan concrete circulaire business en delen met een breed netwerk ervaringen, kennis en inspiratie. De afgelopen 3 jaar heeft CIRCO al meer dan 200 bedrijven eerste stappen laten zetten in circulair ondernemen. CIRCO werkt daarbij met trainers en geeft classes en tracks, waarin ze samenwerken met brancheorganisaties zoals CBM, Metaalunie, NRK, etcetera.  

CIRCO is een project van het topconsortium Kennis en Innovatie CLICKNL. CIRCO wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is partner van Nederland Circulair!. Kijk ook op www.circonl.nl.

 

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij