WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Gratis voorcollege over SHR-cursus ‘Houtsoorten herkennen’

Iedereen die met hout werkt weet dat de specifieke eigenschappen van houtsoorten bepalend zijn voor een succesvolle toepassing. Bovendien varieert de marktprijs van hout en houtsoorten behoorlijk. Het is daarom belangrijk om de verschillende houtsoorten van elkaar te kunnen onderscheiden. Dit is lang niet altijd gemakkelijk, want veel houtsoorten lijken op elkaar en het uiterlijk van houtsoorten kan soms behoorlijk variëren. Daarom organiseert houtauroriteit SHR de 2-daagse cursus ‘Houtsoorten herkennen, 50 veel voorkomende soorten’.

De doelgroep voor deze cursus is breed en omvat alle professionals die met hout werken of in houtproducten handelen maar ook diegene die geïnteresseerd zijn in hout en houtgebruik.
Het herkennen van houtsoorten is belangrijk voor de handel (controle op aankoop), voor het ontwerp, de productie en het onderhoud (houtsoortspecifieke toepassing), maar ook voor bouwhistorie, restauratie en zelfs voor beleid waar de herkenning van de houtsoort tot aangepast handelen leidt.

VOORCOLLEGE!
Op 21 september is er een online voorcollege over de cursus waarin je een indruk krijgt of de cursus iets voor je is. Op 21 september van 9.00 – 9.30 uur maak je kennis met de docent van de cursus. Hij laat zien wat de basisvaardigheden zijn om houtsoorten te kunnen herkennen en welke basiskennis hierbij van belang is. Verder toont hij cursusmateriaal en geeft een indruk van de lesvormen die hij gaat gebruiken. Hiernaast leer je tijdens het voorcollege al om ten minste twee houtsoorten te kunnen herkennen.

Je kunt je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar info@shr.nl onder vermelding van de bedrijfsnaam, naam en e-mailadres. De cursus zelf gaat alleen door bij minimaal 10 deelnemers.

Cursus ‘Houtsoorten herkennen, 50 veel voorkomende soorten’
Tijdens de 2-daagse cursus leer je over de uiterlijke kenmerken van hout en welke verschillen in deze kenmerken te gebruiken zijn om houtsoorten eenduidig van elkaar te kunnen onderscheiden. 50 veel gebruikte houtsoorten (6 naaldhoutsoorten, 14 gematigde loofhoutsoorten, circa 30 tropische loofhoutsoorten) worden behandeld. Monsters van de houtsoorten worden bekeken met en zonder loepje waarbij soms gebruik gemaakt wordt van een scherp mesje om een mooi glad kops oppervlak te krijgen.

Als handleiding wordt het Houtvademecum gebruikt dat elke cursist aan het begin van de cursus ontvangt. De docent is ook de hoofdredacteur van dit boek.
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Het verschil tussen kopse, kwartiers en dosse hout zoals zichtbaar met het blote oog en loepje aan een stuk hout.
  • De variaties in houtkwaliteit, gewicht, kleur, en geur en hun mogelijkheid voor houtherkenning.
  • Hoe op basis van eenvoudige kenmerken, loof- en naaldhout, ringporig en verspreidporig en tropisch en niet tropisch hout snel van elkaar onderscheiden.
  • Het herkennen van de meest voorkomende houtsoorten op basis van een combinatie van eenvoudig te herkennen kenmerken.

De cursus komt mogelijk in aanmerking voor subsidie bij het ECM (Expertisecentrum Meubel). Neem hiervoor contact op met het ECM.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij