WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Goed voornemen: een gezond 2021

Veel mensen beginnen het nieuwe jaar met goede voornemens. Misschien heb je werknemers gehoord over hun goede voornemens voor 2021: meer bewegen, gezonder eten, minder alcohol drinken, stoppen met roken en misschien wat meer balans en ontspanning.

Uiteindelijk is het aan iemand zelf om actie te ondernemen en aan zijn of haar gezondheidsdoelen werken, maar als werkgever kan je gezond gedrag stimuleren: door een gezonde werkomgeving te creëren en door gezondheid onderwerp van gesprek te laten zijn.

Persoonlijke gezondheidschecks
Een goed hulpmiddel bij de goede voornemens zijn de gezondheidschecks van &Niped. CBM biedt deze met een subsidie aan, zodat het inzetten ervan zo laagdrempelig mogelijk is. In ons eerdere bericht over de check lees je de details.

Het is aangetoond dat de gezondheidschecks de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers bevorderen. In het laatste kwartaal van 2020 zijn al bijna 20 (lid-)bedrijven in onze sector ermee aan de slag gegaan omdat ze inzien dat gezonde medewerkers bijdragen aan een goed draaiend bedrijf. Medewerkers waarderen dat dit wordt geregeld voor ze en krijgen na deelname een persoonlijk gezondheidsrapport toegestuurd met hun resultaten én tips om de gezondheid te verbeteren. Als de goede voornemens en de moed bij mensen in hun schoenen zijn gezakt als de maand januari eenmaal voorbij is, kunnen de gezondheidscheck en het rapport de motivatie een positieve boost geven.

Inzicht
De gezondheidschecks geven inzicht in de belangrijkste pijlers van gezondheid: algemene gezondheid, werkvermogen (o.a. werkdruk), fysieke belasting, bloeddrukmeting, bloedsuiker en cholesterol, voedingspatroon en er worden vragen gesteld over de medische achtergrond in de familie. De uitkomsten worden in combinatie met elkaar geanalyseerd en levert daarmee échte inzichten in de gezondheid.

Als werkgever krijg je inzicht in de uitkomsten van het bedrijf of een benchmarkrapport, afhankelijk van je bedrijfsgrootte. De gezondheidscheck kan aanleiding zijn om een gesprek aan te gaan met medewerkers over hun inzetbaarheid. En dat is altijd waardevol.

Meer informatie
Informatie over de gezondheidscheck voor de medewerkers kan je opvragen bij CBM of vraag één van de adviseurs van Schaven aan jouw Toekomst voor advies over het invoeren van een breder beleid rondom inzetbaarheid of adviezen over het aangaan van een gesprek met de medewerker. Bij CBM zijn dit Anouk en Miranda. Zie rechts op deze websitepagina voor de contactgegevens.

Adviseurs

Anouk van Stipriaan
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Miranda Oosdijk
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij