WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Behoud je personeel

Houd je mensen erbij
Regelmatig horen we bij onze leden dat ze moeite hebben om aan personeel te komen. Het is een ontwikkeling waarvan al langer bekend is dat het er aan zit te komen; vergrijzing en dalend aantal jongeren op de arbeidsmarkt. Deze demografische ontwikkeling kunnen we niet tegenhouden, maar we kunnen wel zorgen voor zo goed mogelijk inzetbaar personeel. Vanuit CBM denken we continu na over manieren om de inzetbaarheid van personeel in onze sector te behouden en te vergroten.

Aanbod van de gezondheidscheck
CBM heeft zich hard gemaakt voor het beschikbaar stellen van de gezondheidscheck. Deels omdat het een verplichting is vanuit de arbowet, maar vooral omdat het voor iedereen van belang is om zich bewust te zijn van hoe je gezondheid ervoor staat en waar nog ruimte is voor verbetering. Als werkgever heb je hier direct profijt van omdat de kans op verzuim en verlies van productiviteit hiermee voorkomen kan worden. Hier lees je meer over de gezondheidscheck.

Aandacht voor werkgeluk
Een ondernemer denkt waarschijnlijk niet meteen aan werkgeluk als hij het bedrijf verder wil verbeteren. Toch is uit onderzoek gebleken dat medewerkers die werkgeluk ervaren niet alleen productiever zijn, maar ook innovatiever, minder fouten maken en minder snel verzuimen. Hoe je dat werkgeluk kan helpen vergroten, is onderwerp geweest van twee online sessies die we al voor onze leden hebben georganiseerd en op 27 mei volgt er nog één. Als je de vorige sessies wil terugkijken kan je ons een mail sturen info@cbm.nl. Aanmelden voor de sessie op 27 mei kan hier. Omdat werkgeluk zo’n veelzijdig onderwerp is, dat verbonden is met veel andere onderwerpen rondom personeel, besteden we daar de komende tijd nog vaker aandacht aan!

Voer gesprekken met medewerkers
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: blijf met medewerkers in gesprek. Een veel gehoorde reactie is “we spreken elkaar continu” of “hier wordt niks opgekropt, het wordt wel besproken”. En dat is in veel bedrijven ook zo. De doorlopende gesprekken, vaak informeel, zijn enorm waardevol voor de sfeer, het bespreken en oplossen van praktische zaken en de sociale verbinding met elkaar. Toch is een gepland gesprek, dat je voorbereidt en waarvoor je echt met elkaar gaat zitten, een goede aanvulling. Het nodigt uit om stil te staan bij waar iemand trots op is, wat misschien nog beter kan, wat medewerkers én leidinggevenden nodig hebben om goed aan het werk te blijven en waar mensen tegenaan lopen. Onze adviseurs helpen je graag op weg om deze gesprekken te gaan voeren, bijvoorbeeld met een gespreksformat en praktische tips.
Bovenstaande tips helpen om het personeel goed inzetbaar te houden én hebben een positief effect op de uitstraling van je bedrijf op de arbeidsmarkt – en helpt daarmee om nieuw personeel aan te trekken. Een win-win-situatie dus!

Onze adviseurs kunnen meer informatie geven en meedenken hoe je deze tips kan toepassen in jouw bedrijf. Neem contact op via oosdijk@cbm.nl of vanstipriaan@cbm.nl of bel met 023-5158800.

Adviseurs

Anouk van Stipriaan
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Miranda Oosdijk
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij