WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Geen transitievergoeding meer voor werkgever na 2 jaar ziekte

Werkgevers hoeven vanaf 2020 niet meer zelf de transitievergoeding te betalen aan een werknemer na 2 jaar ziekte. Vanaf 2020 zal het UWV de kosten hiervoor compenseren. Sinds de invoering van transitievergoeding in 2015 is, ook door CBM, gelobbyd voor afschaffing van deze vergoeding na 2 jaar ziekte, omdat dit als onrechtvaardig werd ervaren voor werkgevers.

Met alle kosten die je als werkgever al hebt – doorbetalen van het loon, de kosten tijdens re-integratie, nog eens verhoogde verzekeringspremies, uitbetalen van (niet vervallen) vakantiedagen –  is een transitievergoeding te veel van het goede voor een werkgever. Omdat zieke werknemers niet anders dan gezonde werknemers behandeld mogen worden kan een  transitievergoeding voor hen niet afgeschaft worden.

Daarom behouden ze het recht op de vergoeding en wordt de werkgever gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding en de eventueel daarop in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten. Het UWV zal die compensatie verstrekken vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover. 

De compensatie bedraagt maximaal de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt. De regeling geldt ook als de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte met wederzijds goedvinden wordt beëindigd en daarbij een vergoeding wordt afgesproken.

Terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015
De maatregel zal ook van toepassing zijn in situaties waarin de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 (datum van inwerkingtreding van de wijziging van het ontslagrecht) is geëindigd of niet is voortgezet. Zo worden verschillen voorkomen tussen werkgevers die voor en na inwerkintreding van de maatregel tot ontslag overgaan.

Stimuleren vaste dienstverbanden
Door deze scherpe rand van de transitievergoeding af te halen, wil het kabinet het aantrekkelijker maken om mensen aan te nemen en een vast dienstverband te geven.

CBM is ook voorstander van ‘flexibel werken met vaste krachten’, maar daar is meer voor nodig dan alleen het compenseren van de transitievergoeding. We blijven ons inzetten om vooral de kosten van werkgevers tijdens de ziekteperiode te verlagen, door meer verantwoordelijkheid bij de arbodienstverleners en ook de werknemer neer te leggen.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij