WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Geen premiekorting meer voor collectieve basiszorgverzekering

Een zorgverzekeraar kan met een werkgever afspraken maken over een collectieve zorgverzekering. Deelnemende werknemers kunnen een korting op hun premie krijgen. Deze collectiviteitskorting blijkt een aantal nadelen te hebben. Via een collectiviteit kunnen (zorg)kosten bespaard worden door aanvullende (zorg)inhoudelijke afspraken, maar in de praktijk gebeurt dat niet. Om toch de collectiviteitskorting te kunnen bekostigen, verhogen zorgverzekeraars de premie, ook van verzekerden zonder collectiviteitskorting. Daarnaast zijn er duizenden collectiviteiten en dat maakt de markt onoverzichtelijk. Om de nadelige effecten van de korting te beperken, is per 1 januari 2020 het maximale kortingspercentage verlaagd van 10% naar 5%. Dat heeft de situatie echter niet genoeg verbeterd. Het kabinet heeft daarom besloten de korting helemaal te schrappen.

CBM heeft voor de branche ook een collectieve zorgverzekering afgesloten. Dat is met Zilveren Kruis Achmea. Het vervallen van de korting op de basisverzekering geldt dus ook in ons collectief.

Tweede en Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel
De Tweede Kamer heeft eerder deze maand ingestemd met het wetsvoorstel dat de korting afschaft per 1 januari 2023. De Eerste Kamer heeft het voorstel voor 10 mei als hamerstuk ingepland. Dit betekent dat het wetsvoorstel zonder stemming wordt aanvaard. Organisaties kunnen er daardoor van uitgaan dat werknemers volgend jaar geen premiekorting meer krijgen. Er geldt geen overgangsrecht.

Wel korting op eigen risico en aanvullende verzekering
Het blijft voor werkgevers wel mogelijk om een collectieve zorgverzekering af te spreken en daarbij zorginhoudelijke afspraken te maken over verzuimreductie, re-integratie en duurzame inzetbaarheid. Een collectiviteitskorting op een aanvullende verzekering blijft ook mogelijk, evenals een korting op het vrijwillig eigen risico. Verder kunnen werkgevers nog steeds een financiële bijdrage leveren aan de zorgpremie, maar dus niet in de vorm van een premiekorting.

CBM zal in overleg treden met Zilveren Kruis Achmea om voor de aanvullende verzekeringen de huidige korting van 15% in stand te houden en goede zorginhoudelijke afspraken te maken voor 2023.

Lees alles over de CBM zorgverzekering

Bron: rendementonline.nl

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij