WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Geen minimumtarief en zelfstandigenverklaring voor zzp’er

Het kabinet gaat toch geen minimumtarief van 16 euro voor zzp’ers invoeren. Ook de zelfstandigenverklaring voor zpp’ers met een hoog tarief komt er niet. De voornaamste reden is dat het niet goed mogelijk is om tegemoet te komen aan de bezwaren zonder tegelijkertijd afbreuk te doen aan de effectiviteit van de maatregelen.

Webmodule
Wel gaat het kabinet verder met de webmodule, dat bestaat uit een online vragenlijst. Opdrachtgevers kunnen deze module gebruiken om de werkrelatie van zpp’ers vast te stellen. Het gaat dan om de vraag of een opdracht ‘buiten dienstbetrekking’ uitgevoerd mag worden. Indien dat het geval is, dan wordt een opdrachtgeversverklaring afgegeven. Opdrachtgevers hebben dan de zekerheid dat zij geen premies werknemersverzekeringen en loonbelasting hoeven te betalen.

Naar verwachting komt de webmodule in het najaar beschikbaar als pilot. Meer informatie over deze webmodule vindt je hier.

Handhaving Wet DBA verder uitgesteld
Tot 1 januari 2021 zal de Belastingdienst niet handhaven op de huidige Wet DBA.  De Belastingdienst handhaaft alleen bij kwaadwillendheid. Of in het geval als opdrachtgevers na aanwijzingen van de Belastingdienst hun werkwijze niet binnen een redelijke termijn aanpassen, als blijkt dat sprake is van een dienstbetrekking.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij