WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Geen hogere AOW-leeftijd in 2025 door levensverwachting

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd vanaf 2025 aan de ontwikkeling van de gemiddelde levensverwachting wordt gekoppeld. Op basis van een CBS-prognose is nu vastgesteld dat de AOW-leeftijd in 2025 niet verder stijgt. Daarmee blijft de AOW-leeftijd in 2025 gelijk aan die van 2024 op 67 jaar.

Aangepaste koppeling van AOW-leeftijd aan levensverwachting
In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd vanaf 2025 voor 2/3 gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Stijgt de gemiddelde levensverwachting met een jaar, dan gaat de AOW-leeftijd met 8 maanden omhoog.

Jaar AOW-leeftijd vóór pensioenakkoord Jaar AOW-leeftijd ná pensioenakkoord
2019 66 jaar + 4 2019 66 jaar + 4
2020 66 jaar + 8 2020 66 + 4
2021 67 2021 66 + 4
2022 67 + 3 2022 66 + 7
2023 67 + 3 2023 66 + 10
2024 67 + 3 2024 67
2025 67 + 3 2025 67
       

Pensioenrichtleeftijd wijzigt voorlopig ook niet
Ook de pensioenrichtleeftijd – de leeftijd die pensioenfondsen gebruiken voor de berekening van de maximaal toegestane pensioenopbouw – is aan de ontwikkeling van de gemiddelde levensduur gekoppeld. De pensioenrichtleeftijd blijft in 2021 onveranderd op 68 jaar.

Bron: RendementOnline

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij