WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Gebruikersgroep Proteus 30 juni operationeel

Eind vorig jaar heeft Koninklijke CBM een kritisch tevredenheidsonderzoek over softwareleveranciers in de interieurbranche naar buiten gebracht. Een flink deel van de leden sprak in dit rapport zijn onvrede uit over de service, communicatie en dienstverlening van Proteus.
Naar aanleiding hiervan is op woensdag 5 februari 2020 een bijeenkomst belegd met CBM-leden die software van Proteus gebruiken en het management van Proteus. Tijdens deze bijeenkomst onthulde Proteus zijn plannen voor de toekomst en lieten de aanwezige CBM-leden hun kritiek op Proteus horen.

Aan het eind van de bijeenkomst werd een aantal concrete verbeterpunten genoemd, waar Proteus direct mee aan de slag zou moeten. De volgende punten kwamen daarbij naar voren:

  • Er is grote behoefte aan een actuele (online) handleiding voor de gebruikers
  • De release notes moeten sterk verbeteren
  • Bij updates en nieuwe versies van Proteus moet duidelijk beschreven worden wat de veranderingen zijn ten opzichte van de oude versie
  • De service en bereikbaarheid van de helpdesk moet aanmerkelijk beter
  • Er moet een formele gebruikersgroep komen die Proteus regelmatig informeert over de wensen van de gebruikers

Tijdens de vergadering meldde een groep vrijwilligers zich aan om samen met Proteus aan deze verbeterpunten te gaan werken. De groep is inmiddels verschillende keren bij elkaar geweest en heeft zich samen met Proteus gebogen over de vraag hoe de noodzakelijke verbeteringen het best gerealiseerd kunnen worden.

Inmiddels zijn ook al de eerste concrete resultaten en verbeteringen te melden. Zo is er een eerste versie van de online handleiding op de website van Proteus beschikbaar en zijn ook de release notes verbeterd. Daarnaast organiseert Proteus op maandag 29 juni 2020 een release webinar waar de nieuwe functionaliteiten worden getoond.

Er is ook een start gemaakt met een formele gebruikersgroep, inclusief een eigen bestuur. De meeste kandidaten die willen participeren in het bestuur zijn inmiddels ook al bekend. Naar het zich laat aanzien zijn er flink wat CBM-leden vertegenwoordigd, zowel in het bestuur als in de gebruikersgroep. Dat is een hoopvol resultaat van onze acties richting Proteus.

Het is de bedoeling de gebruikersgroep op 30 juni 2020 formeel te installeren. Dan worden ook de definitieve namen van de bestuursleden en overige leden van de gebruikersgroep bekend gemaakt.

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij