WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Gebruikelijk loon ook in 2021 baseren op lagere omzet

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die de omzet van hun onderneming fors zien dalen door de coronacrisis mogen ook in 2021 een lager gebruikelijk loon hanteren. De rekenformule voor het dga-loon in 2021 is inmiddels bekendgemaakt. Hoofdregel is dat dit gebruikelijk loon gelijk is aan het salaris van een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Die regeling is nu verlengd voor 2021, als onderdeel van de uitbreiding van de coronasteun.

De Belastingdienst heeft inmiddels de rekenformule voor 2021 gepubliceerd, en die ziet er zo uit:

Gebruikelijk loon in 2021 = gebruikelijk loon over 2019 x (omzet exclusief BTW over heel 2021 / omzet exclusief BTW over heel 2019)

Daarmee verschilt de rekenformule dus met die uit 2020. Toen moesten dga’s de omzet over de eerste vier maanden van 2020 vergelijken met diezelfde periode in 2019.

De voorwaarden uit de ‘oude’ regeling blijven ook in 2021 van kracht:

  • Als de dga in werkelijkheid meer loon heeft ontvangen dan uit de formule zou volgen, geldt dat hogere loon voor de loonaangifte.
  • Het dividend of de rekening-courantschuld tussen dga en de bv mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  • De dga moet rekenen met zuivere omzet. De invloed van ‘andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten’ moet buiten beschouwing blijven.

Vorig jaar konden dga’s de regeling namelijk toepassen zonder eerst vooroverleg te voeren met de belastinginspecteur. Het lijkt er dus op dat dit in 2021 opnieuw zal kunnen, maar voor de bevestiging is het nog wachten op het nieuwe goedkeuringsbesluit van de staatssecretaris.

Bron: RendementOnline

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij