WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Gebruik je andermans foto’s op je website – let op!

Inbreuk op auteursrecht
Vrijwel alle bedrijven plaatsen foto’s op hun website, niet alleen eigen foto’s maar vaak foto’s van derden. Wie dat doet zonder toestemming van de fotograaf maakt vrijwel altijd inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf, tenzij er sprake is van een citaat of een andere wettelijke beperking.

Het is dus zeker niet zo dat op internet alles gratis is en het overnemen van andermans foto’s moet kunnen. Van een citaat of een andere wettelijke beperking is zelden sprake, zeker niet bij het gebruik van andermans foto’s voor commerciële doeleinden op de website van een bedrijf.

Mocht je dus andermans foto’s op je website willen publiceren, zorg er dan voor dat je toestemming hebt van de fotograaf en maak duidelijke schriftelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding voor het gebruik.

Ik kan de maker van de foto niet achterhalen, wat nu?
Probeer de maker altijd te achterhalen. Lukt dat niet. Gebruik de foto dan niet. Ga ook niet af op de mededeling van anderen, alleen de fotograaf kan toestemming geven voor het gebruik. Verweren als: ik wist niet dat er auteursrecht op de foto rustte, de inbreuk heeft per ongeluk plaatsgevonden of ik heb toestemming voor publicatie van een derde, niet zijnde de auteursrechthebbende worden meestal niet geaccepteerd.

Ik heb toch andermans foto gebruikt. Hoe groot is de kans dat ik aangesproken wordt?
Die kans wordt steeds groter. Er zijn een aantal gespecialiseerde bureaus (Cozzmoss en Getty Images) en advocatenkantoren die hier brood in zien en namens fotografen internet afspeuren op zoek naar inbreuk makende publicaties.

Ik wordt (terecht) aangesproken. Hoeveel schadevergoeding moet ik betalen?
De wet zegt feitelijk dat de daadwerkelijk geleden schade moet worden vergoed. Bij inbreukzaken is dat echter moeilijk vast te stellen. Uit onderzoek van een aantal inbreukzaken komt naar voren dat de rechter aansluiting zoekt bij de vergoeding die verschuldigd zou zijn als wel toestemming zou zijn gegeven (economische waarde). Wel vaak met een verhoging, omdat het anders zou lonen om pas achteraf toestemming te kopen als je als inbreukmaker wordt aangesproken. In eerste instantie worden vaak veel hogere vergoedingen gevorderd. Wordt u hiermee geconfronteerd, neem dan contact op met de juristen van CBM.

Mijn producten staan op foto’s en worden gepubliceerd. Kan ik de fotograaf daar op aanspreken?
Nee, meestal niet. Op grond van artikel 18a van de auteurswet mogen auteursrechtelijke werken zonder toestemming van de auteursrechthebbende worden gebruikt in andere werken zolang dit incidenteel gebeurt en die werken een zeer ondergeschikte rol spelen (incidentele verwerking). Dat is dus gunstig voor fotografen. Een fotograaf krijgt namelijk vaak een of meerdere auteursrechtelijke beschermde werken in beeld. Het zou ondoenlijk zijn als hij telkens toestemming zou moeten vragen aan alle auteursrechthebbenden.

 

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij