WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Garantie, hoe zit dat nu precies?

Bij een zakelijke aankoop (“business-to-business”) mag van een zakelijke koper volgens de wetgever worden verwacht dat deze zich verdiept in de producten die hij voor zakelijk gebruik wil aanschaffen. Er gelden hiervoor daarom minder regels dan wanneer een consument een product aanschaft.

Bij een zakelijke overeenkomst kan in de algemene voorwaarden bijvoorbeeld een garantie worden opgenomen, waarmee de koper genoegen neemt met minder garantie dan een consument op grond van de wet zou hebben. Je zakelijke afnemer doet daarmee dan afstand van zijn rechten bij non-conformiteit. Op de wettelijke garantie voor consumenten kom ik hieronder terug.

De algemene voorwaarden moeten dan wel goed zijn overeengekomen, dus vóór het sluiten van de overeenkomst overhandigd aan de koper. De bepalingen in de algemene voorwaarden moeten bovendien voldoen aan eisen van redelijkheid en billijkheid. Een beding in de algemene voorwaarden kan vernietigbaar zijn als het onredelijk bezwarend is. De koper zal daarop dan zelf een beroep moeten doen bij de verkoper of bij de rechter.


CBM-voorwaarden
Indien je de CBM voorwaarden op de overeenkomst met je klant van toepassing hebt verklaard, dan geldt de garantieregeling zoals deze is opgenomen in de CBM voorwaarden.

Gebruik je de voorwaarden van de sectie woonmeubelen, dan geldt een aflopende drie jarige garantie en gebruik je de voorwaarden van de sectie interieurbouw dan geldt een garantietermijn van drie maanden tot een jaar voor fabricagefouten, welke naar hun aard na langere tijd kunnen worden ontdekt.


Wettelijke garantie consumenten

De nationale wetgevingen binnen de EU op het punt van garanties voor consumenten, zijn gebaseerd op de Europese richtlijn inzake consumentenbescherming. In bijvoorbeeld België heeft zich dat vertaald in een minimale garantie voor consumenten van twee jaar en in Nederland in het zogenaamde conformiteitbeginsel.

Het conformiteitsbeginsel houdt in dat een gekocht product de eigenschappen moet bezitten die zijn overeengekomen. De aard van het product en de mededelingen die zijn gedaan over het product, tellen hierbij mee. Als een product de overeengekomen eigenschappen niet bezit (non-conform), heeft de koper recht op herstel of vervanging. Hoe lang hij een beroep kan doen op herstel of vervanging hangt af van:

  • -wat hij mag verwachten van het product
  • -het soort product;
  • -de verwachte levensduur van het product;
  • -wat de verkoper vertelt over het product.

Deze wettelijke garantie krijgt een consument dus automatisch, hij heeft altijd recht op een “deugdelijk” product. Tot het verstrekken van andere vormen van garantie ben je niet verplicht. Indien je dus direct levert aan particulieren heb je te maken met het conformiteitsbeginsel en kan dit beginsel je tot herstel of vervanging verplichten, die verder gaan dan dat je op grond van de garantieregeling in de algemene voorwaarden verplicht zou zijn.

Business-to-business en het conformiteitsbeginsel

Als ik uitsluitend aan zakelijke afnemers lever, heb ik dan nooit met consumentenwetgeving en het conformiteitsbeginsel te maken? Helaas, dat is niet altijd het geval. Een detaillist die bij jou een meubel heeft gekocht en doorverkocht aan de consument en die vervolgens gehouden is wegen non-conforme levering schade te vergoeden aan de particuliere verkoper, kan de schade die hij daardoor lijdt vervolgens verhalen op jou als leverancier van dat meubel. Hij is dan zoals dat heet de “Beknelde detaillist”.

Een voorbeeld: volgens de CBM voorwaarden is er bij een designmeubel van € 10.000,00 dat vier jaar na aankoop in elkaar stort, geen recht op garantie meer, maar overeenkomstig de wet – het conformiteitbeginsel- kan de particuliere koper in een dergelijk geval naar alle waarschijnlijkheid wel herstel of vervanging eisen bij de verkopende detaillist. Deze detaillist kan zijn schade vervolgens verhalen op de leverancier

Hoe moet ik nu handelen?

Indien je de Algemene Voorwaarden van de CBM op de juiste manier van toepassing verklaart op de overeenkomsten met je afnemers, dan hoef je verder niets te doen. Voor degenen die ook via een webshop leveren, hebben wij speciale webshop voorwaarden beschikbaar. Heb je uitsluitend te maken met zakelijke afnemers die niet doorleveren aan consumenten dan geldt altijd de in de voorwaarden opgenomen garantieregeling. Indien je direct aan consumenten levert of je producten komen via zakelijke afnemers bij consumenten terecht, dan krijg je mogelijk wel te maken met het conformiteitsbeginsel.

Het belangrijkste: in geval van twijfel of bij vragen, bel dan de CBM (T 023 5158800). De advisering is voor leden altijd gratis.

Auteur: Dick Roodenrijs (023 5158842)

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij