WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Flexibel en foutloos produceren bij verdiepingssessie BIA

Donderdag 20 april was de tweede verdiepingssessie in het kader van de Branche Innovatie Agenda die we met TNO opstellen. We benoemen de innovatieprojecten die we in de meubel- en interieurbouwbranche gezamenlijk opzetten om de sector in de komende jaren concurrerend te laten blijven. In tegenstelling tot de vorige sessie op 13 april bestond de meerderheid dit keer uit meubelproducenten. Tijdens de sessie is ingezoomd op het thema flexibel en foutloos produceren.

We zijn gestart met het verkennen van de productieprocessen bij de verschillende bedrijven. Iedereen herkende de druk die productvariëteit en maatwerk op het productieproces legt. Ook werd klantorder-gestuurd produceren genoemd, als huidige werkwijze, maar óók als toekomstig streven. Ter inspiratie heeft TNO expert Gu van Rhijn verschillende oplossingen op het gebied van flexibel en foutloos produceren laten zien die in andere sectoren worden toegepast. Samen hebben we kansen geïdentificeerd om door middel van digitalisering en standaardisatie van klantorders de hoeveelheid overhead en werkvoorbereiding te verminderen. Verder krijgt het vergroten van de interoperabiliteit tussen machines en systemen binnen de (productie)organisatie door standaardisatie in de informatievoorziening een centrale plaats op de Innovatie Agenda.
Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de volgende sessies. Alleen door samen het gesprek aan te gaan kan er een gezamenlijke innovatieagenda worden opgesteld.
De volgende sessies zijn:
• 18 mei: Robotisering: ondersteuning van assemblage en specifieke productiestappen
• 15 juni: Standaardisatie: afspraken over gegevensuitwisseling in de keten en met de productie-omgeving.

Er zijn nog plaatsen vrij voor de bijeenkomsten van 18 mei en 15 juni.

Aanmelden BIA bijeenkomst thema Robotisering, 18 mei
Aanmelden BIA bijeenkomst thema Standaardisering, 15 juni

 

Adviseurs

Marc Mulder
Adviseur vakopleiding en scholing
  023 515 88 00
mail mij