WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Fantastisch voorbeeld van inclusie: dove medewerker op de werkvloer

Er is eigenlijk heel weinig bekend over slechthorendheid en doofheid op de werkvloer. Doordat werkgevers onvoldoende kennis en ervaring hebben met doven of slechthorenden, is het voor mensen met deze beperking lastig om in de meubel- en interieurbouwbranche aan de slag te gaan.

Interieurbouwbedrijf Zwartwoud Groningen BV staat open voor inclusie en diversiteit en is hier actief mee aan de slag. Op dit moment werkt er een medewerker met een gehoorbeperking en een andere medewerker gaf spontaan aan dat het leren van gebarentaal hem enorm aansprak, zodat deze medewerker als gebarentolk kan fungeren op de werkvloer.

Inclusie vraagt soms van alle partijen extra inspanningen om iemand goed te kunnen laten functioneren. Het is van belang dat niet alleen de werkgever maar zeker ook de medewerkers (collega’s) van het bedrijf hierin tijdig te betrekken en hen goed te informeren.

In dit geval verdient het vloeiend met elkaar kunnen communiceren aandacht. Hoe gaan we dit praktisch doen? Welke afspraken maken we hierover? Kunnen we zaken bijvoorbeeld visueel maken?

Wanneer een medewerker de gebarentaal beheerst, zal dit helpen dit proces in goede banen te leiden.

Zwartwoud stimuleert de ontwikkeling van alle medewerkers en biedt dan ook de gelegenheid om gebarentaal te leren. Wist je dat ook deze opleiding onder de scholingssubsidieregeling valt en dat je 100% van de opleidingskosten tot maximaal € 1000,- aan subsidie terug kunt vragen?

Adviseurs

Anouk van Stipriaan
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Miranda Oosdijk
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij