WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Extra fiscale maatregelen als gevolg van het coronavirus

Op 24 april heeft staatssecretaris Vijlbrief een aantal aanvullende (tijdelijke) maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen moeten helpen de uitdagingen waar ondernemers en burgers voor staan als gevolg van het coronavirus, het hoofd te bieden. Hieronder de diverse maatregelen kort uiteengezet.

Fiscale coronareserve in de Vennootschapsbelasting
Een belangrijke liquiditeitsmaatregel in het pakket is de fiscale coronareserve. Ondernemers die vennootschapsbelasting betalen, kunnen hiermee hun verwachte verliezen over 2020 ten laste brengen van de winst in 2019. De teveel betaalde belasting krijgen ze dan al dit jaar terug en niet pas in 2021.

Versoepeling van het urencriterium
Een belangrijke maatregel voor zelfstandigen is de versoepeling van het urencriterium voor toepassing van de zelfstandigenaftrek en andere ondernemersfaciliteiten. Hierdoor raken ondernemers deze fiscale faciliteiten niet kwijt als ze als gevolg van de crisis niet aan de norm van 1.225 uur (24 uur per week) kunnen voldoen. Belangrijk element is dat de staatssecretaris regelt dat ook ondernemers die sterk seizoenafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, onder de versoepeling vallen.

Bij omzetdaling tijdelijk lager gebruikelijk loon
Ieder jaar moet een DGA minimaal 46.000 euro uitkeren aan zichzelf, dit heet het gebruikelijk loon. Door de coronacrisis willen veel van deze ondernemers dit geld liever in de BV houden, zodat het bedrijf over meer liquiditeit kan beschikken. Het kabinet keurt daarom goed dat dga’s die te maken krijgen met een omzetdaling in 2020 van een lager gebruikelijk loon mogen uitgaan, evenredig met de omzetdaling. Daarbij wordt hetzelfde deel van het jaar in 2020 dan vergeleken met dezelfde periode in 2019.

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap
Al enige jaren zweeft het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ boven de hoofden van ondernemers. Deze ‘DGA-taks’ legt een zware belasting op voor leningen van DGA’s uit hun eigen BV. Dit wetsvoorstel is uitgesteld tot 1 januari 2023.

Verhoging vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR)
Als werkgever kunt u binnen de vrije ruimte vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers geven zonder dat deze belast worden met loonheffing. Denk hierbij aan kerstpakketten, bedrijfsuitjes, etc. De vrije ruimte bedraagt in 2020 1,7% voor de eerste € 400.000 loonsom en voor de loonsom daarboven 1,2%. De staatssecretaris biedt u de mogelijkheid uw werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld met een cadeaubon of een bos bloemen. Om zo’n extraatje onbelast te houden, verhoogt de staatssecretaris de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 loonsom tot 3%.

Versoepeling hypotheekaflossing
De banken hebben eerder aangekondigd om klanten tegemoet te komen door de aflossing van hun lening en de daarbij behorende rente tijdelijk te pauzeren. Voor een dergelijke pauze bestaan er wel fiscale regels vanuit de overheid. Zo is er een beperkte termijn voor een pauzering. Staatssecretaris Vijlbrief laat deze termijn nu verder los. Hypotheekhouders kunnen de aflossing verder uitsmeren en daarnaast is het mogelijk de aflossing van deze achterstand te splitsen, waardoor de termijn nogmaals wordt opgerekt. Ondernemers kunnen de aflossing van hun hypotheek nu verder uitstellen en daarmee liquiditeit behouden voor hun onderneming.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij