WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Extra corona-overbruggingskrediet voor kleine bedrijven

Voor bedrijven met een relatief kleine financieringsbehoefte tussen de € 10.000 en € 50.000, maakt de overheid € 750 miljoen aan overbruggingskredieten mogelijk. Financiers verstrekken dit zogenoemde Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). De overheid staat garant voor 95%, dat wil zeggen een bedrag van € 713 miljoen. De KKC is één van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. 

KKC voor kleine bedrijven: micro-, midden- en kleinbedrijf
Ondernemers vragen met de KKC-regeling een lening van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 aan. Doordat de overheid voor 95% garant staat, komt zo een grotere groep ondernemers aan financiering. Toch dragen financiers de overige 5% van het risico. Dit zorgt ervoor dat alleen in de kern gezonde bedrijven met voldoende terugbetaalcapaciteit in aanmerking komen. Dit zijn naar schatting enkele tienduizenden ondernemers in Nederland.

Voorwaarden KKC-regeling
De banken verstrekken leningen met een maximale rente van 4% en maximale looptijd van 5 jaar. Daarnaast betalen ondernemers een eenmalige premie van 2% aan de staat als vergoeding. De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven bij KVK voor 1 januari 2019. De banken hebben onder meer aangegeven zich te houden aan de Gedragscode Kleinzakelijke kredietverlening.

Vanaf wanneer kunnen ondernemers een aanvraag doen?
De komende dagen wordt de regeling verder uitgewerkt. Na akkoord van de Europese Commissie hebben financiers nog enige tijd nodig voordat zij aanvragen van ondernemers kunnen ontvangen. Het streven is om de regeling vanaf half mei beschikbaar te hebben. Zo gauw meer bekend is, zal dat gecommuniceerd worden.

Waar kunnen ondernemers aanvragen?
Voor het KKC melden ondernemers zich bij hun bank of andere kredietverstrekker. In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Financiers met een accreditatie voor de BMKB-C (verruiming BMKB in verband met corona) mogen het KKC ook aanbieden. Overige financiers hebben de mogelijkheid om zich via de eerder genoemde BMKB-C te laten accrediteren.

CBM blijft zich – samen met andere branches – en VNO-NCW en MKB Nederland inzetten voor de gezamenlijke lobby. Op dit moment wordt dat gedaan voor een nieuw steunpakket met daarin een vervolg op de huidige NOW-regeling. Minister Koolmees heeft aangegeven hier volgende week meer duidelijkheid over te geven.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij