WORD LID BEL ONS MAIL ONS

EVD-dagen op 9 en 10 september

Koninklijke CBM organiseert op woensdag 9 en donderdag 10 september 2020 weer EVD-dagen bij SKH in Wageningen. Tijdens deze dagen ondersteunt een deskundig adviseur je in een dagdeel één op één, bij het invullen van de inventarisatie, het maken van de beoordeling en het plan van aanpak. Deze adviseur heeft ook kennis van afzuiginstallaties en de eisen wat betreft explosieveiligheid.

Het hebben van een EVD (explosieveiligheidsdocument), en ook het uitvoeren van een inventarisatie voor brand- en explosierisico’s, is verplicht voor bedrijven waar houtstof vrijkomt bij werkzaamheden. Wanneer het EVD ontbreekt keren verzekeringsmaatschappijen soms niet uit bij een brand of explosie. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) kan hierop ook controleren.

Voorwerk
Voorafgaand aan deze dag dien je zelf voorwerk te doen, zoals het digitaal aanleveren van foto’s van de machines, tekeningen van de fabriek en de inventarisatie van stof risico’s/afzetting rondom elke machine en installatie.

Kosten en aanmelden
Prijzen CBM-leden: vanaf € 595,- ex. BTW
Prijzen niet-leden: vanaf € 695,- ex. BTW

Het aantal plaatsen op 9 en 10 september is beperkt, en de voorgaande edities van de CBM-EVD-dag waren zeer snel vol, dus meld je op tijd aan. Dat kan bij Nelleke Versloot via versloot@cbm.nl.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij