WORD LID BEL ONS MAIL ONS

EVD-dagen op 9 en 10 juni

LET OP: EVD-dagen zijn verzet
SKH heeft i.v.m. de coronamaatregelen wederom besloten om de EVD-dagen niet door te laten gaan. De dagen op 3 en 4 maart worden verschoven naar woensdag 9 en donderdag 10 juni. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor nieuwe aanmeldingen. Degenen die zich voor de dagen in maart hadden aangemeld worden door SKH benaderd.

Koninklijke CBM organiseert op woensdag 9 en donderdag 10 juni 2021 EVD-dagen bij SKH in Wageningen. Tijdens deze dagen ondersteunt een deskundig adviseur je in een dagdeel één op één bij het invullen van de inventarisatie, het maken van de beoordeling en het plan van aanpak. Deze adviseur heeft ook kennis van afzuiginstallaties en de eisen voor explosieveiligheid.
Het hebben van een EVD (explosieveiligheidsdocument) en het uitvoeren van een inventarisatie voor brand- en explosierisico’s, is verplicht voor bedrijven waar houtstof vrijkomt bij werkzaamheden. Wanneer het EVD ontbreekt, keren verzekeringsmaatschappijen soms niet uit bij een brand of explosie. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) kan hier ook op controleren.

Voorwerk
Voorafgaand aan de EVD-dag dien je zelf voorwerk te doen, zoals het digitaal aanleveren van foto’s van de machines, tekeningen van de fabriek en de inventarisatie van stofrisico’s/-afzetting rondom elke machine en installatie.

Kosten en aanmelden
Het tarief voor de EVD-dagen gaat omhoog naar € 695,– excl. BTW voor CBM-leden (€ 795,– voor niet-CBM-leden). CBM-leden die zich reeds hebben aangemeld, of zich voor 1 februari 2021 aanmelden, kunnen nog voor het oude tarief van € 595,– deelnemen aan de EVD-dagen op 3 en 4 maart.
Nieuw tarief CBM-leden: vanaf € 695,- ex. BTW
Nieuw tarief niet-leden: vanaf € 795,- ex. BTW

Het aantal plaatsen op 9 en 10 juni is beperkt en de voorgaande edities van de CBM-EVD-dag waren zeer snel vol, dus meld je op tijd aan bij Nelleke Versloot via versloot@cbm.nl.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij