WORD LID BEL ONS MAIL ONS

EVD-dagen op 3 en 4 november

Koninklijke CBM organiseert op woensdag 3 en donderdag 4 november 2021 weer EVD-dagen bij SKH in Wageningen. Tijdens deze dagen ondersteunt een deskundig adviseur je in een dagdeel één op één bij het invullen van de inventarisatie, het maken van de beoordeling en het plan van aanpak. Deze adviseur heeft ook kennis van afzuiginstallaties en de eisen voor explosieveiligheid.

Het hebben van een EVD (explosieveiligheidsdocument) en het uitvoeren van een inventarisatie voor brand- en explosierisico’s, is verplicht voor bedrijven waar houtstof vrijkomt bij werkzaamheden. Wanneer het EVD ontbreekt, keren verzekeringsmaatschappijen soms niet uit bij een brand of explosie. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) kan hier ook op controleren.

Voorwerk
Voorafgaand aan de EVD-dag dien je zelf voorwerk te doen, zoals het digitaal aanleveren van foto’s van de machines, tekeningen van de fabriek en de inventarisatie van stofrisico’s/-afzetting rondom elke machine en installatie.

Kosten en aanmelden
Tarief CBM-leden: vanaf € 695,- ex. BTW
Tarief niet-leden: vanaf € 795,- ex. BTW

Het aantal plaatsen op 3 en 4 november is beperkt en de voorgaande edities van de CBM-EVD-dag waren zeer snel vol, dus meld je op tijd aan bij Nelleke Versloot via versloot@cbm.nl.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij