WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Europese wetgeving Ecodesign en energy labelling

Op 1 september 2021 gaat Europese wetgeving in voor Ecodesign en energy labelling, maar met diverse overgangstermijnen. De Europese meubelkoepel EFIC heeft een handleiding gemaakt voor de nieuwe wetgeving.

De Ecodesign wetgeving heeft regels om de energie-efficiency van producten te verbeteren. Zo moeten lichtbronnen te verwijderen zijn zonder dat het product beschadigd raakt. Dit betreft ook lichtbronnen uit samengestelde producten (containing products) zoals meubels, zoals kasten met licht. Er moet technische documentatie beschikbaar zijn over de lichtbron en de energieklasse.

De energie labelling wetgeving betreft regels voor 16 productgroepen waaronder lichtbronnen. Bepaalde lampen worden uitgefaseerd. Zie pagina 29 van de Ecodesign en energy labelling Europese wetgeving handleiding. Verder moet er een gebruiksaanwijzing geleverd worden, waarin vermeld is hoe het licht vervangen kan worden. Ook moet in de gebruiksaanwijzing de volgende tekst staan: “This product contains a light source of energy efficiency class ..”.

De wetgeving is complex en levert vragen op, wellicht ook bij CBM-leden. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk welke consequenties overtredingen hebben en wie de handhavende instantie is. CBM-leden die meubels maken waar lichtbronnen in zitten, doen er goed aan de handleiding te bekijken en eventuele vragen aan CBM door te geven op versloot@cbm.nl. Daarnaast is het verstandig contact op te nemen met de leverancier van de verlichting. Een deel van de informatie kan de leverancier verstrekken.

Naast voornoemde wetgeving is er ook Europese wetgeving voor de afvalfase van elektrische en elektronische apparatuur, waaronder bijvoorbeeld sta-op-stoelen en bedden met een elektrisch element. Hier hebben wij op een eerder moment al over bericht:
https://www.cbm.nl/nieuws/producentenverantwoordelijkheid-voor-elektrische-en-elektronische-apparatuur/

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij