WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Enquête over verduurzaming van bedrijfspanden

Het ontwerp-klimaatakkoord voorziet een ambitieuze verduurzaming van de gebouwde omgeving en dus ook van bedrijfspanden. Dat raakt ondernemers in hun hoedanigheid als bedrijfseigenaar in alle sectoren.

VNO-NCW en MKB-Nederland willen daarom graag met het oog op een effectieve belangenbehartiging een goed beeld krijgen van de plannen en verwachtingen van ondernemers op dit punt. Dat kan nuttige informatie bieden voor het ontwerp-klimaatakkoord en aandachtspunten die we daarbij naar voren moeten brengen, maar ook inzicht in welke handvatten ondernemers hierbij nuttig vinden.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben daarom een vragenlijst opgesteld. Je gegevens worden geanonimiseerd. 

 

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij