WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Emissielabel voor meubels

Het Duitse instituut voor kwaliteitsbewaking en kenmerking (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) presenteert een emissielabel voor verbruikers. DGM heeft als eerste wereldwijd een emissielabel voor meubels ontwikkeld.

Het symbool classificeert het gehalte aan schadelijke stoffen van meubelen. De meubelen worden op bepaalde relevante stoffen getest en daarna ingedeeld in de klassen A, B, C en D. Emissieklasse A voldoet aan de hoge eisen van de grenswaarde ‘RAL-GZ 430’ en aan de eisen van de ‘Blauwe Engel’. Emissieklasse D voldoet aan de wettelijke grenswaarde. Om in aanmerking te komen voor een emissielabel moeten de betreffende meubelen in de eerste drie jaar en daarna elke twee jaar worden getest. Met de invoering van het emissielabel wil DMG de consument bij de aankoop van meubelen een betrouwbaar hulpmiddel bieden.

Bron: Vakweekblad Meubel

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij