WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Eindpublicatie Topcentrum Meubelindustrie verschenen

De eindpublicatie van het vijfjarige project Topcentrum Meubelindustrie is verschenen. Het initiatief voor het Topcentrum Meubelindustrie werd door veel betrokkenen in onze
branche royaal omarmd. De ambitie om – vanuit de vakopleidingen en in samenwerking met de bedrijven – de meubelindustrie zowel kwalitatief als kwantitatief verder te brengen, werd en wordt breed gedragen. Ook vanuit de overheid kon het Topcentrum op ondersteuning rekenen.

Er zijn veel resultaten behaald in de afgelopen vijf jaar. Als lid van de stuurgroep van het Topcentrum Meubelindustrie licht Kees Hoogendijk de eindpublicatie toe.

Betere aansluiting opleiding en praktijk
“Om te beginnen is de samenwerking tussen CBM, ECM en de opleidingen flink geïntensiveerd. Omdat we de waarde inzien van deze versterkte contacten, zullen we elkaar blijvend weten te vinden. Daarnaast is het onderwijsaanbod binnen de zes voortrekkersscholen in dit traject beter op elkaar afgestemd en vooral: sterk verrijkt. Maar liefst veertien nieuwe keuzedelen zorgen ervoor dat studenten die van de opleiding komen, duidelijk beter zijn voorbereid op de innovaties die binnen de bedrijven in onze sector plaatsvinden. Bovendien zijn de praktijkcentra op deze scholen in de Topcentrumperiode uitgerust met een prachtig arsenaal aan nieuwe machines, gereedschappen en apparatuur. Ook dat schept garanties voor een betere aansluiting tussen wat opleidingen bieden en bedrijven vragen van (aspirant-)medewerkers.

Krachtige impuls
Binnen de setting van het Topcentrum Meubelindustrie hebben we minder stappen kunnen zetten dan waarop ik gehoopt had. Het erkennen daarvan kan een krachtige impuls geven aan het gezamenlijk creëren van een nieuwe setting waarbinnen we deze opleidingsambities wel kunnen realiseren. Vijf jaar Topcentrum Meubelindustrie heeft ons veel gebracht en geleerd. Dat geeft mij alle vertrouwen in een gezonde groei en voorspoedige toekomst van onze branche.”

Lees hier de volledige Eindpublicatie Topcentrum Meubelindustrie 2016-2021:

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij