WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Een stoffige RI&E (Risicoinventarisatie- en evaluatie)?

Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren serieus werk gemaakt van de RI&E. Een prima ontwikkeling, want met het in kaart brengen van risico’s in het bedrijf ontstaat een goede basis voor verbeteringen. De RI&E is bovendien sinds 1994 wettelijk verplicht en het zou tijdens een inspectiebezoek (van inspectie SZW of van uw verzekeraar) moeilijk uit te leggen zijn als hier in 2018 nog geen aandacht aan is gegeven. 

Lees hier het hele artikel ‘Een stoffige RI&E?’ in de campagne Houtstof tot nadenken.

 

 

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij