WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Een ontslaggesprek voeren: hoe pak je dat aan?

Helaas lijken de economische omstandigheden in snel tempo te veranderen. Ook voor onze branche wordt een forse omzetdaling verwacht de komende periode. Veel ondernemers proberen vooruit te kijken en zich voor te bereiden op de nabije toekomst. Naast het invoeren van 1,5m maatregelen, wordt ook nagedacht welke noodzakelijke maatregelen getroffen moeten worden om het voortbestaan van je onderneming veilig te stellen. Kostenbesparende oplossingen zijn de eerste stappen die in gang worden gezet. Maar ook reorganisatie, afslanking of herstructurering kunnen onvermijdelijk zijn. Een gevolg kan zijn dat je afscheid van medewerkers moet nemen.

Nadat je tijdig de juridische en financiële kant voor een ontslag hebt geregeld, is het voeren van een ontslaggesprek met je werknemers noodzakelijk. Veel ondernemers/HR-managers vinden dit erg moeilijk. De impact van dit gesprek op alle partijen is niet te onderschatten. Voor zowel degene die het slecht nieuws moet vertellen, als voor de ontvangende werknemer is het belangrijk dat het ontslaggesprek goed verloopt.

Hiervoor hebben wij een ‘slecht-nieuwsgespreksformat’ ontwikkeld. Dit gespreksformat biedt houvast en zorgt ervoor dat de ontvanger van het slechte nieuws zo min mogelijk wordt beschadigd. Het format helpt je onder andere met de vragen: “Hoe maak je het voor jezelf makkelijker een slecht-nieuwsgesprek te houden? Hoe bereid je dit gesprek voor? Welke stappen moet je doorlopen? Wat moet je vooral niet doen?”

Op een goede manier afscheid nemen van een medewerker is ook voor de toekomst en verdere voortzetting van je bedrijf van belang. Denk aan de collega’s die blijven; voor hen en de sfeer in het bedrijf is het uiteraard van belang dat je op een integere en goede manier het afscheid begeleidt. Daarnaast zal een medewerker die op een respectvolle en eerlijke manier wordt behandeld, mogelijk in de toekomst graag bij je terugkomen.

Voor advies en vragen over het voeren van een slecht-nieuwsgesprek kun je terecht bij onze Adviseurs duurzame inzetbaarheid, Anouk van Stipriaan en Miranda Oosdijk.

Bekijk ook ons coronadossier voor meer informatie over verschillende ontslagvormen in combinatie met de NOW-regeling.

Adviseurs

Anouk van Stipriaan
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 52
mail mij

Miranda Oosdijk
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 45
mail mij