WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Doorwerken na AOW: loondoorbetaling bij ziekte verlaagd

Voor een AOW-er wordt per 1 april 2021 de wettelijke loondoorbetalingsverplichting bij ziekte drastisch verlaagd van 13 naar 6 weken. Dit betekent dus voor jou als werkgever minder loonkosten.

Per 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Bij deze wet is toen een overgangsmaatregel bijgevoegd die onder meer regelt dat de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 13 weken bedraagt in plaats van 6 weken. Een periode van 6 weken zou namelijk kunnen leiden tot een verdringing op de arbeidsmarkt van werknemers die nog (net) niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben.

Onlangs is deze wet geƫvalueerd. De uitkomst van het onderzoek was dat er geen sprake is geweest van een aantoonbare verdringing op de arbeidsmarkt. Daarbij is de kans voor in de toekomst ook gering. Daarom regelt Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het overgangsrecht eindigt per 1 april 2021.

Per 1 april 2021 geldt de periode van 6 weken loondoorbetaling concreet voor:

  • ziekte
  • het recht op een ziektewetuitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid
  • het opzegverbod bij ziekte
  • de re-integratieplicht bij ziekte
Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij