WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Doe mee met korte enquête over aanbesteden bij overheid

Een groot aantal branches binnen VNO-NCW klaagt over het aanbestedingsbeleid van de overheid. Doel van dit onderzoek is goede voorbeelden boven tafel te halen zodat o.a. gemeenten bewust worden van paritaire voorwaarden, tenderkosten en clusteren.

Daarvoor is jouw hulp nodig. Als je de afgelopen jaren één of meerdere aanbestedingen hebt gedaan, staat jouw bedrijf immers direct in contact met gemeenten en je weet daardoor welke gemeente wel of niet goed communiceert, rekening houdt met paritaire voorwaarden, aandacht heeft voor tenderkosten en onnodig clusteren uit de weg gaat.  

Overheden besteden dagelijks allerlei producten, diensten en werken aan. Dit doen overheden om maatschappelijke doelen te realiseren op het vlak van zorg, bereikbaarheid, het aanbieden van sportfaciliteiten, maar ook veiligheid. Daarnaast worden natuurlijk ook voor de eigen overheidsorganisatie aanbestedingen in de markt gezet. Bij elke aanbesteding worden één of meerdere ondernemers gevraagd om zich in te schrijven. Door elke overheidsorganisatie gebeurt dit op een andere manier. De ene heeft meer aandacht voor kwaliteit en de andere meer voor laagste prijs.

Door deze enquête wil VNO-NCW/MKB-Nederland de meest MKB-vriendelijke aanbestedende gemeente selecteren. Mogelijk dat er per regio een winnaar kan worden geselecteerd.

Zie hier de link voor de enquête, invullen duurt nog geen minuut: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTjmo4ny60EzOUdqMVJPLZQ13_Znhk4_QK3qta7tMB3KXqkg/viewform

 

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij