WORD LID BEL ONS MAIL ONS

“Dit is pas het begin” – 2e Circo-track afgerond

Op woensdag 29 november is de tweede Circo-track voor CBM-leden afgesloten. Met deze track hebben de deelnemende bedrijven een circulair businessmodel uitgewerkt. Het begin was niet voor iedereen even makkelijk maar uiteindelijk kwam iedereen met een krachtige pitch.

“Dit is pas het begin” merkte één van de deelnemers op. De plannen lopen uiteen van refurbishment tot “pay per use” en het maken van nieuw materiaal uit afval. Een van de bedrijven is van plan om het concept van het circulair businessmodel te presenteren op de IMM Cologne (Keulen).  Een mooi resultaat volgens de trainers van deze track.

Circulair ondernemen biedt vele kansen en mogelijkheden. Het betekent een nieuwe manier van werken, waarbij de nadruk ligt op het sluiten van kringlopen en het voorkomen van afval en verspilling. Daar horen nieuwe producten, ontwerpen, businessmodellen en andere vormen van ketensamenwerking bij. CBM heeft inmiddels al 20 CBM-leden geholpen om samen met CLICKNL in de CIRCO-track te komen tot nieuwe producten, diensten en businessmodellen.

CBM is van plan een derde track te organiseren in 2018. Heb jij interesse om hieraan deel te nemen? Laat het ons weten via pouwels@cbm.nl.

Adviseurs

Marc Mulder
Adviseur vakopleiding en scholing
  023 515 88 00
mail mij

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij