WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Delta gaat door als PZEM

Neemt je deel aan het CBM energiecollectief? Dan heb je een bericht ontvangen dat Delta vanaf 1 maart doorgaat onder de naam PZEM. Delta was door de overheid verplicht om bedrijfsonderdelen te splitsen en verkopen.

PZEM stond tot 1991 voor de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij. PZEM is ook nu weer in handen van de Provincie Zeeland en de gemeente.

Adviseurs

Marc Mulder
Projectleider innovatie
  023 515 88 00
mail mij