WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Definitieve premiepercentages 2022

De definitieve premiepercentages 2022 zijn beschikbaar. De premiepercentages worden elk jaar door de overheid en het pensioenfonds vastgesteld. Aan de hand van deze percentages maken wij een voorbeeld loonberekening. De voorbeeld loonberekening is gemaakt op basis van een loonschaal in het nieuwe loongebouw per 1 januari 2022. Er is nog geen rekening gehouden met de loonsverhoging per 1 februari 2022 van 3%.

Ook is een loonkostenberekening gemaakt waarin de werkgeverslasten ten opzichte van voorgaande jaren wordt vergeleken.  Ook hier is uiteraard geen rekening gehouden met de loonsverhoging per 1 februari 2022.

De definitieve premiepercentages van 2022 kun je voorleggen aan je salarisbureau, mocht je hiervan gebruikmaken.

Vergoeding van kleding en gereedschap
Jaarlijks worden de vergoedingen voor kleding en gereedschap verhoogd met de Producentenprijzenindex (periode oktober-oktober). Hierdoor stijgen de vergoedingen per 1 januari 2022 met 6,4%. De bedragen voor deze vergoedingen zijn opgenomen in het overzicht ‘Definitieve premiepercentages 2022’.

Voorbeeld loonberekening 2022

Loonkostenberekening 2022 werkgeverslasten

Definitieve premiepercentages 2022


Lees verder op onze pagina ‘Cao‘ waar ook de onderwerpen ‘Functie-indeling‘, ‘Premiepercentages‘ en ‘Beloning‘ te vinden zijn. 

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij