WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Definitieve premiepercentages 2021

De definitieve premiepercentages 2021 zijn beschikbaar. De premiepercentages worden elk jaar door de overheid en het pensioenfonds vastgesteld. Aan de hand van deze percentages maken wij een voorbeeld loonberekening.
De definitieve premiepercentages van 2021 kun je voorleggen aan je salarisbureau, mocht je hiervan gebruikmaken.

Vergoeding van kleding en gereedschap
Jaarlijks worden de vergoedingen voor kleding en gereedschap verhoogd met de Producentenprijzenindex (periode oktober-oktober). Hierdoor stijgen de vergoedingen per 1 januari 2021 met 3,4%. De bedragen voor deze vergoedingen zijn opgenomen in het overzicht ‘Definitieve premiepercentages 2021’.

Voorbeeld loonberekening 2021

Loonkostenberekening 2021 werkgeverslasten

Definitieve premiepercentages 2021

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij