WORD LID BEL ONS MAIL ONS

De transitievergoeding

Een van de maatregelen binnen de Wet Werk en Zekerheid is dat de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule komt te vervallen. Ook de mogelijke vergoeding op basis van kennelijk onredelijk ontslag nadat de ontslagvergunning is verkregen verdwijnt.

Daarvoor in de plaats wordt met ingang van 1 juli 2015 de transitievergoeding geïntroduceerd. Deze is er op gericht om compensatie te bieden voor het baanverlies en het van-werk-naar-werk traject te vergemakkelijken.

De introductie van de transitievergoeding is een ingrijpende wijziging in het ontslagrecht. Enerzijds wordt het voor werkgevers goedkoper, omdat de veel duurdere kantonrechtersformule verdwijnt, maar anderzijds duurder omdat de transitievergoeding gaat gelden voor vrijwel alle werknemers die onvrijwillig hun baan verliezen. Meer weten? Lees het hele stuk in de bijlage.

Bijlage: transitievergoeding

Adviseurs

Marleen Pouwels
Communicatiemanager/ events/officemanager
  023-5158815
mail mij