WORD LID BEL ONS MAIL ONS

De RI&E

Wat elk bedrijf in Nederland moet hebben…is een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Dit geldt voor alle bedrijven met personeel.

Wat is een RIE?

De RIE is het startpunt voor het in kaart brengen van de arbeidsomstandigheden risico’s in een bedrijf. Het is een vragenlijst over de arbeidsomstandigheden in een bedrijf. Vragen gaan bijvoorbeeld over machineveiligheid, gevaarlijke stoffen, fysieke belasting. Uit de antwoorden op de vragenlijst volgt een plan van aanpak.

Wat als je hem niet hebt?

De RIE is een verplichting uit de Arbowet. Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) controleert op het aanwezig zijn van een RIE. Inspectie SZW komt steekproefsgewijs bij bedrijven langs of wanneer een ongeval heeft plaatsgevonden. Het ontbreken van een recente RIE kan een stevige boete betekenen.

 Leuker kunnen wij het niet maken, wel makkelijker

Sociale partners hebben samen de branche-RIE voor de meubelindustrie en interieurbouw ontwikkeld. Dit is een digitale vragenlijst die gemakkelijk kan worden ingevuld. Recent is de branche-RIE aangepast aan nieuwe wetgeving. Ook heeft de RIE weer een erkenning gekregen. Dit betekent dat bedrijven met maximaal 25 werknemers over de ingevulde RIE geen toets meer door een Arbodienst of gecertificeerd kerndeskundige hoeven te laten uitvoeren. Dit bespaart u kosten.

De branche-RIE is te vinden op:

www.rie.nl, branche-RIE voor meubelindustrie (ook voor interieurbouw)

Voor vragen kunt u contact opnemen met de CBM, Nelleke Versloot, 023-5158863, versloot@cbm.nl

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij