WORD LID BEL ONS MAIL ONS

De nieuwe wet betaald ouderschapsverlof: meest gestelde vragen

Op 2 augustus jl. is de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof ingegaan. Nu kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Dit verlof dient opgenomen te worden in het eerste levensjaar van het kind.

Ouderschapsverlof
Werknemers met een (adoptie-)kind of een inwonend pleeg- of stiefkind hebben recht op ouderschapsverlof. De omvang van dit verlof is 26 keer de arbeidsduur per week per kind. Het verlof dient opgenomen te worden voordat het kind acht jaar wordt. Het verzoek tot opname van ouderschapsverlof moet uiterlijk twee maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk bij de werkgever gemeld worden.

Sinds 2 augustus 2022 zijn van deze 26 weken 9 weken betaald verlof. Tijdens het betaald ouderschapsverlof wordt er vakantie opgebouwd. Voor het onbetaalde gedeelte van het verlof is er dus geen vakantieopbouw. Kiest de werkgever er echter voor om tijdens het onbetaald gedeelte van het verlof toch door te betalen, dan bouwt de werknemer wél vakantieuren op.
Indien de werknemer uit dienst gaat voor het verlof volledig is genoten, heeft de werknemer bij de nieuwe werkgever het recht op het resterende gedeelte van het verlof.

Betaald ouderschapsverlof
De werknemer heeft 9 weken recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van zijn dagloon. Het betaald verlof dient opgenomen te worden voordat het kind één jaar is. Bij een geadopteerd kind of pleegkind moet het verlof worden opgenomen gedurende het eerste jaar na de dag van het feitelijk adopteren/plaatsen van het kind, maar wel voordat het kind acht jaar wordt.

 

Bekijk hieronder de meeste gestelde vragen over de nieuwe regeling:

Hoe kan een werknemer (betaald) ouderschapsverlof bij de werkgever aanvragen?
Een werknemer moet een verzoek tot (betaald) ouderschapsverlof ten minste 2 maanden voor het verlof ingaat schriftelijk aanvragen. In het verzoek moet ook het aantal uren staan dat de werknemer als verlof wil opnemen en de verdeling van deze uren over de week. Aanvraag van de betaling van het verlof dient door de werkgever ingediend te worden bij het UWV door middel van het door het UWV beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

Mag je als werkgever een verzoek van een werknemer tot het opnemen van (betaald) ouderschapsverlof weigeren?
Nee, dat mag niet zomaar. Je mag het verzoek zelf niet weigeren, maar wel de verdeling van de werkuren/verlofuren als het verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt (dat heet ‘zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang’). Hierbij kun je denken aan roostertechnische problemen of problemen voor de productie of de veiligheid. In dat geval moet je met de werknemer overleggen over een andere verdeling van de verlofuren. Let er wel dat je dit dan binnen 4 weken voor de ingangsdatum van het ouderschapsverlof doet.

Geldt het betaalde ouderschapsverlof ook bij adoptie of pleegouderschap?
Ja, dezelfde regels gelden ook bij adoptie van of pleegouderschap voor kinderen onder de 8 jaar. Het betaalde verlof geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.

Op welke wijze vraag je als werkgever de uitkering bij het UWV aan?
Sinds 9 augustus 2022 kun je als werkgever de uitkering voor betaald ouderschapsverlof aanvragen bij het UWV via de Verzuimmelder of via Digipoort. De uitkering vraag je achteraf aan, nadat de werknemer voor minimaal 1 keer het aantal uren ouderschapsverlof van zijn werkweek heeft opgenomen. Dit kan tot uiterlijk 15 maanden na de geboorte. Je kan bij het UWV de uitkering alleen aanvragen voor hele werkweken en dus niet voor losse uren of dagen. Je kunt na een eerste aanvraag tot betaling nog maximaal 2 keer een verzoek doen bij het UWV tot betaling van de uitkering. Je hoeft dus niet de gehele periode eerst af te wachten.

Welke gegevens heb je nodig voor de aanvraag van het betaald ouderschapsverlof bij het UWV?
Je hebt volgens het UWV de volgende gegevens nodig:

  • de geboortedatum van het kind;
  • de ingangsdatum van het betaalde ouderschapsverlof;
  • het aantal werkweken dat de werknemer betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen (minimaal 1 week en maximaal 9 weken);
  • de bevestiging dat de werknemer het aantal weken verlof van het eerste betaalverzoek al heeft opgenomen. De uitkering moet je namelijk achteraf aanvragen.

Een werknemer heeft een meerling gekregen gekregen. Op hoeveel weken betaald ouderschapsverlof kan de werknemer aanspraak maken?
Bij de geboorte van een meerling of de adoptie van meerdere kinderen tgelijkertijd heeft de werknemer voor ieder kind recht op maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. In het geval van geboorte van een tweeling maakt de werknemer dus aanspraak op 18 weken betaald ouderschapsverlof.

Een werknemer heeft meerdere kinderen. Moet hij of zij eerst het verlof opmaken van het eerste kind?
Nee dat hoeft niet. Een werknemer kan voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen en hoeft dus niet eerst het verlof voor kind 1 op te maken.

Wat gebeurt er als een werknemer ziek wordt tijdens de periode van het betaald ouderschapsverlof?
Het betaald ouderschapsverlof loopt in deze situatie in principe gewoon door. Ziekte wordt wel gezien als een onvoorziene omstandigheid en kan voor de werknemer een reden zijn het betaalde verlof stop te zetten of te onderbreken. Je kunt dan met de werknemer afspreken om het resterende betaald ouderschapsverlof op een ander moment op te nemen.

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij