WORD LID BEL ONS MAIL ONS

De informatieplicht: energie besparen doen we samen

Ondanks dat 2020 in het teken stond van corona, houden bedrijven zich bezig met verduurzaming. Dit blijkt wel uit de laatste peiling van RVO in december 2020. Deze is gepubliceerd op 18 januari jl. en laat een actueel beeld zien van het aantal ingediende rapportages. Een jaar geleden waren dat er 534 en nu staat de teller op 625. Het is een positieve ontwikkeling aangezien bedrijven die verduurzamen vaak ook kosten besparen en toekomstbestendiger worden.

De leden van CBM vallen in de EML-lijst ‘Meubels & hout’, waarin een groot aantal passende gebouw- en procesgebonden maatregelen beschreven staan om energie te besparen. In de interactieve kaart van RVO kun je zien hoe de bedrijven verdeeld zijn over de gemeenten in Nederland (ga naar ‘4. Bedrijven en instellingen per gemeente’ en klik op ’17. Meubels en hout’).

 

Duurzaam Energie Besparen (DEB)
Vanaf volgende week wordt het programma Duurzaam Energie Besparen (DEB) gelanceerd voor de branches. Hierbij wordt MKB-ondernemers een portaal geboden om meer inzicht te krijgen in hun besparingspotentieel.
CBM begeleidt al leden met een aantal gecombineerde besparende en energie-opwekkende maatregelen. We helpen dan met het inzichtelijk maken van de mogelijke stappen en de manier hoe je naar deze niet-alledaagse zaken zou moeten kijken. Op cbm-energie.nl geven we een overzicht van de diensten die we aanbieden vanuit collectiviteit van inkoopkracht, kennis en innovatie.

Zo hebben we recent een eerste “Masterclass toekomstbestendig energie besparen” afgerond, waarbij een aantal leden in 4 dagdelen meegenomen zijn in een scala van mogelijkheden. We stonden stil bij het verbeteren van spuitcabines en de moffeloven met de experts van Blueterra. Hou de website en nieuwsbrief in de gaten voor toekomstige Masterclasses en geef je bij interesse alvast op bij Dirk van Deursen.

De informatieplicht
De informatieplicht is een wet waarbij, sinds 2019, de bewijslast van de energiebesparing bij bedrijven en instellingen ligt. Volgens CBS zijn 125.000 inrichtingen verplicht zich te melden bij het e-loket van RVO Nederland.

Lees ook: ‘Waar staan we nu met de informatieplicht

Adviseurs

Dirk van Deursen
Adviseur innovatie
  023 515 88 00
mail mij