WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Vooruitblik 2022: de belangrijkste wijzigingen op gebied van arbeidsrecht

We naderen het einde van dit jaar en kijken voorzichtig al wat vooruit op het nieuwe jaar. Wat zijn de belangrijkste arbeidsrechtelijke veranderingen in 2022? Waar moet je als werkgever op letten?

Hybride werken
Vanaf 1 januari 2022 mag de werkgever de werknemers die thuiswerken een onbelaste vergoeding geven van maximaal €2,- per dag. Je moet hierbij echter wel kiezen welke van de twee vergoedingen wordt toegepast: óf de thuiswerkvergoeding, óf de reiskostenvergoeding (voor woon-werkverkeer).

Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd
Per 1 januari 2022 zullen verschillende periodieke regelingen voor AOW-gerechtigden worden teruggebracht van 13 naar 6 weken. Het gaat hierbij om de volgende regelingen: loondoorbetaling bij ziekte, opzegverbod bij ziekte, re-integratieplicht ontslag bij ziekte en het recht op Ziektewetuitkering voor AOW-gerechtigden van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op, of vlak na de 1e dag van de ongeschiktheid.

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Werkgevers worden vanaf 1 augustus 2022 verplicht om meer informatie aan hun werknemer te verstrekken over diens arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten. Hierbij moet je denken aan het verstrekken van informatie over werk- en rusttijden, het opleidingsbeleid en procedures bij ontslag. Daarnaast zal een verbod op nevenwerkzaamheden slechts in uitzonderingsgevallen nog mogen worden bedongen, en zal de mogelijkheid voor werkgevers om opleidingskosten bij de werknemer in rekening te brengen worden ingeperkt.

Ouderschapsverlofuitkering
Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers bij opname van het ouderschapsverlof gedurende 9 weken recht op een ouderschapsverlofuitkering. Dit geldt ook voor ouders die op 2 augustus 2022 een kind hebben dat nog geen jaar oud is. Hierbij mag er geen onderscheid worden gemaakt tussen mannen en vrouwen. Deze uitkering wordt verstrekt door het UWV.

Dit zijn de belangrijkste relevante wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht. We houden je uiteraard op de hoogte houden over deze, en eventuele andere toekomstige veranderingen.

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij