WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Coronatoegangsbewijs op de werkplek

Het aantal coronabesmettingen in ons land loopt weer op en er wordt nagedacht over maatregelen voor de langere termijn. Deze maatregelen zullen met name gericht zijn op de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs. Wat gaat dit betekenen voor de werkgever?

Op dit moment mogen werkgevers op grond van de privacywetgeving AVG niet vragen naar de medische gegevens van hun werknemers. Wanneer er echter sprake is van een ‘zwaarwegend belang’ én de wettelijke regels duidelijk zijn, kan het vragen om de QR-code toelaatbaar zijn.

Wanneer mag een werkgever dan vragen om de QR-code? Het is voor een werkgever geoorloofd om te vragen naar het toegangsbewijs wanneer de werkgever dit gepast en nodig acht voor een veilige werkomgeving. De besmettingskans op de werkvloer en de mate van kwetsbaarheid van het personeel en de klanten spelen hierbij een rol. Daarnaast moet de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging waarschijnlijk instemmen met het te voeren beleid.

Moet je als werkgever vragen om de QR-code? Nee, dit is geen verplichting. Wanneer het parlement instemt met de nieuwe wetgeving moet de werkgever zelf de afweging maken of het coronatoegangsbewijs wordt gebruikt binnen het bedrijf.

Deze ontwikkelingen zijn nu dus nog niet gebaseerd op een nieuwe wet. Wanneer er ontwikkelingen zijn over deze nieuwe wet zullen we met nadere berichtgeving komen.

Bekijk voor al het nieuws en maatregelen rondom corona ook ons coronadossier.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij