WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Corona en vakantie: waar moet je als werkgever op letten?

Het einde van de zomervakantie is in zicht. Met werknemers die naar het buitenland zijn geweest kan dat, in verband met corona, gevolgen hebben bij terugkomst. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer in quarantaine moet. Hoe ga je daar als werkgever het beste mee om?

Als wettelijk uitgangspunt geldt: geen arbeid, geen loon. Maar de werkgever moet aannemelijk maken dat het niet verrichten van de arbeid in de risicosfeer van de werknemer ligt.

Maar hoe zit het met een werknemer die op vakantie gaat en vervolgens in quarantaine moet? Voor wiens risico komt dat?
Gaat een werknemer naar een land met een oranje of rood reisadvies, dan komen de 10 (of 5 na een negatieve test) dagen die hij daaropvolgend in thuisquarantaine moet doorbrengen (ongeacht vaccinatie) in beginsel voor eigen rekening. In overleg kan de werknemer eventueel verlof opnemen.

De reisadviezen van de Rijksoverheid veranderen continue. Er wordt verondersteld dat de werknemer hiervan op de hoogte is en ook zoveel mogelijk hiermee rekening houdt. Dit brengt met zich mee dat het in de risicosfeer van de werknemer ligt wanneer het reisadvies van een land tijdens diens verblijf van groen of geel verandert in oranje of rood. Ook in dat geval moet de werknemer bij thuiskomst in thuisquarantaine en zou de werkgever het loon niet hoeven door te betalen.
Hoe een rechter in de praktijk zal omgaan met het wijzigen van reisadviezen tijdens een reis is nog niet duidelijk.

Het is toegestaan om jouw werknemers te vragen wat de bestemming van hun vakantie is (geweest). Deze informatie is immers van belang om het besmettingsgevaar op de werkvloer met betrekking tot andere werknemers en klanten te minimaliseren. Belangrijk is dat je jouw werknemers vooraf op de hoogte stelt van het beleid dat binnen de onderneming wordt gevoerd.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij