WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Controleer de Whk beschikking!

De Belastingdienst heeft onlangs de Whk-beschikking voor het premiejaar 2018 verstuurd. De Whk-beschikking (Werkhervattingskas) bevat het premiepercentage dat je als werkgever voor het jaar 2018 moet toepassen. De betaling van de premie gaat via de loonaangifte. 

De Belastingdienst berekent het Whk-percentage aan de hand van een aantal parameters. Het is verstandig de beschikking van de Belastingdienst te laten controleren. Via Members’ Benefits krijg je daar korting op.

Lees meer

 

Bericht vanuit Memebers’ Benefits

Het is weer bijna zover; de Belastingdienst verstuurt binnenkort de Whk beschikkingen voor het premiejaar 2018. De Whk beschikking (Werkhervattingskas) bevat het premiepercentage dat u als werkgever voor het jaar 2018 moet toepassen. De betaling van de premie geschiedt via de loonaangifte. 

Voor de berekening van het percentage gebruikt de Belastingdienst de gegevens van twee jaar geleden. De beschikking 2018 kijkt dus naar de gegevens van 2016 en is een resultante van een aantal variabelen:

  • Premieloon: hierbij wordt het premieloon van het jaar 2016 (t-2) gebruikt
  • Gemiddelde premieloon: hierbij wordt het gemiddelde van de premielonen over de jaren 2012 tot en met 2016 berekend
  • Schadelast: de aan de werkgever toegerekende schade aan ZW- en WGA (vast en flex)-uitkeringen in t-2
  • De aan de werkgever als gevolg van een overname of fusie toe te rekenen schade en premielonen in t-2
  • Sectorgemiddelden: de gemiddelden van de sector
  • Eén van de voorgaande parameters afhankelijke opslag of korting

Aan de hand van deze parameters wordt het Whk percentage jaarlijks berekend. De parameters zijn complex en foutgevoelig. Daarnaast zijn er voor het premiejaar 2018 weer veel zaken in de regelgeving gewijzigd waardoor de foutkans groter is dan ooit. De informatie wordt samengesteld door het UWV en de Belastingdienst, maar de Belastingdienst is aanspreekpunt. 

Bent u eigenrisicodrager voor ZW of WGA (vast en flex)? Dan betaalt u daarvoor geen Whk premie. Bent u het niet eens met de berekening? Dien dan tijdig bezwaar in.

Ledenvoordeel
Equivalence controleert uw Whk beschikking op basis van no cure no pay. Dit doen zij met terugwerkende kracht tot 5 jaar.

Als lid ontvangt u 10% korting op het no cure no pay tarief van 25%. U betaalt dan slechts 22,5%. U kunt ook kiezen voor 10% korting op het geldende uurtarief.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.equivalence.nl of neem contact op met Tilly van Elmpt via telefoonnummer (085) 303 43 54 of per e-mail tilly@equivalence.nl.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij