WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Conjunctuurmonitor

Begin dit jaar hebben 155 van je collega’s meegedaan aan de conjunctuurenquête. Daardoor hebben wij een goed beeld van de ontwikkelingen in onze branche, over de 2e helft van 2016 en de verwachtingen over de 1e helft van 2017. In de bijlage vind je de resultaten van de monitor.

Na de zomervakantie vragen we opnieuw medewerking voor de conjunctuurmonitor, maar dan over de resultaten van de 1e helft van 2017 en de verwachtingen voor de 2e helft.

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij